Нетстат - алатка из командне линије за праћење мрежних веза