Радио

Шта је анализатор радио спектра?

Сигнали су невидљива и неопипљива ствар која нас окружује. Осим опште познатих електричних сигнала, оптички и аудио сигнали су и друге врсте сигнала. Мерење ових сигнала важно је, али тешко због њихове нефизичке природе. Тако овај чланак објашњава широко коришћени инструмент за тестирање, анализатор радио спектра.